Çeşitli Bilgiler


Pet Sigorta

Petlantis Veteriner Polikliniği Pet Sigorta anlaşmalı kurumudur.

http://www.petsigorta.net

PET SİGORTA HAKKINDA

Pet Sigorta, Dünya üzerinde uygulanan evcil hayvan sağlık sigortalarının bir benzeri olarak Kuzey Sigorta A.Ş. tarafından MAPFRE GENEL SİGORTA güvencesi ile çıkartılmış bir sigorta ürünüdür.

Yapılan araştırmalar dahilinde kedi ve köpeklerin en çok karşılaştıkları sağlık sorunları dikkate alınarak hazırlanan Pet Sigorta, acil müdahale gerektiren bu hastalıkların tedavi masraflarını teminat altına almaktadır.

Dünya genelinde kedi ve köpek bakımı üstlenen kişilerin faydalandığı bu ürüne, Türkiye’de ilk kez uygulanacak online poliçe satın alma işlemi ile kolaylıkla sahip olunabilecektir. Pet Sigorta’da ırk, cinsiyet, yaş gibi kriterlere göre ayrı teminat kapsamları belirlenmemektedir. 6 aydan büyük aşıları tamamlanmış olan ve 8 yaşından küçük tüm kedi ve köpekler için poliçe satın alınabilmektedir (5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanun ve bağlı yönetmeliklerde Türkiye’de üretimi, satışı ve beslenmesi yasaklanmış olan hayvanlar teminat kapsamı dışındadır. Kanunun 14. maddesinin l bendinde; ‘‘ Pitbull Terrier, Japanese Tosa gibi tehlike arz eden hayvanları üretmek; sahiplendirilmesini, ülkemize girişini, satışını ve reklamını yapmak, takas etmek, sergilemek ve hediye etmek yasaktır.’’ hükmü yer almaktadır.).

Pet Sigorta, anlaşmalı Veteriner kliniklerinde geçerlidir. Poliçe ekinde gönderilen mikroçiplerin anlaşmalı Veteriner Hekimlere uygulatılması ve aktivasyon yapılması gerekmektedir. Mikroçipi uygulatılmış ve aktivasyon işlemi yapılmış tüm kedi ve köpekler, poliçe ekinde gönderilecek sigortalı kartı ile anlaşmalı sağlık kurumlarında teminat kapsamı dahilinde herhangi bir muafiyet olmaksızın tedavi edilebilecektir. Poliçe sahibi olan kişiler, belirlenen teminat dahilinde hiçbir ücret ödemeden kedi ve köpeklerini anlaşmalı Veteriner Kliniklerinde tedavi ettirebileceklerdir.

Kolay erişim imkanı, sürekli artan Anlaşmalı Veteriner Hekim ağı ve teminat kapsamı ile kedi ve köpek bakımı üstlenmiş olan kişilere büyük avantajlar sağlayan Pet Sigorta, ekonomik fiyatı ile de Türkiye’de ilk ve tek sigorta poliçesidir.

Pet Sigorta için, Kuzey Sigorta A.Ş. tarafından Vetident Kimliklendirme ve İzlenebilirlik Teknolojileri Ltd. Şti.’nin lojistik ve hizmet danışmanlığı ile hazırlanan kayıt ve hasar yönetim sistemi kullanılmaktadır. Tüm teknik ve fiziki altyapı detayları özel olarak hazırlanan bu sistem ile işleyişin sorunsuz, memnuniyetin maksimum olması hedeflenmektedir.

                                                                                                                           Kaynak: www.petsigorta.net